Ja, etter at skjermen er på veggen og styringsenheten er oppe og går, så tar vi en direkte opplæring over telefon eller skype.

2018 © SocialScreen AS • All rights reserved • Privacy Policy